Overige Inspiratie

Jouw Intuïtieve Bewustwording

‘Intuïtief Kaart Lezen’

Jouw Persoonlijke Reading

Bij ‘Intuïtief Kaart Lezen’ ga je Zelf aan de slag, leuk, zeer Leerzaam & Inspirerend om te doen! Onder Begeleiding van San Rays Inspirations, Leer je Stap voor Stap Je Eigen Intuïtieve Gaves Ontdekken. Je wordt Uitgedaagd om hierbij je zintuigen in het Voelen, Horen, Weten, Ruiken te Activeren. Iedereen kan dat & óók Jij! Daarnaast Ontdek Je de Magie van het Kaart Lezen Zelf. Je Opent Jouw Eigen Verhaal in Persoonlijke Boodschappen & Waardevolle Inzichten, bijzondere Ervaring om mee te maken. De Persoonlijke Boodschappen die doorkomen zijn zeer Verhelderend & Helpen je Letterlijk verder in waar Je Staat in het Leven. Als Jouw Eigen Verhaal, Verteld & op tafel ligt, Geeft San Rays Inspirations de verdere Verdieping van wat de Kaarten Jouw nog meer willen Vertellen. Met indruk zal je Versteld Staan; de Magie in Jezelf & de Magie van het ‘Intuïtief Kaart Lezen’.


Oneindig Kiezen uit de Kaarten Decks voor Jouw Persoonlijke Reading;

‘Rider Waite Tarot’

‘Lenormand’

‘De Boodschappers van Gaia Orakel’

‘De Wijsheid van het Universum Orakel’

‘CHAKRA WIJSHEID Orakel’

‘Het Orakel van de Maan’

‘De 13 Otorongas’

‘De Helende Kracht van het Sjamanisme Orakel’

‘Het Mystieke Sjamanen Orakel’

‘MEDICIJN KAARTEN; Dieren als Symbool van Helende Kracht’

‘AartEngel Michaël Orakel’

‘Bescherm Engelen Tarot’

‘De Wijsheid van de Engelen Orakel’

‘Isis Mysterie Kaarten’

‘Isis Oracle’

‘De Wijsheid van Maria Magdalena Orakel’

‘Vraag Raad Aan de Godinnen’

‘Vraag Raad Aan de Draken’

‘Wicca Orakel’

‘De Wijsheid van het Gouden Pad Orakel’

‘De geheime Boodschappen van het Licht Orakel’

‘Het STERRENLICHT Orakel’

‘De verborgen Betekenis van Dromen’

Tarieven & Boeken

‘Intuïtief Kaart Lezen’ - Jouw Persoonlijke Reading

€ 55,00

SPECAIL GIFT

‘Intuïtief Kaart Lezen’ – Workshop

Samen Ervaren met een vriend of vriendin

Samen Ervaren met je partner

Samen Ervaren met je vriendengroep

Samen Ervaren als team-uitje met je collega’s

€ 25,00 p.p.

Boeken voor een Consult of SPECIAL GIFT gaat via sanraysinspirations@outlook.com onder vermelding van NAAM & TELEFOONNUMMER, via jouw telefoonnummer wordt er Contact opgenomen om verder de plaats, datum & tijd in te boeken.

Intuïtief Tekenen

Tekenen vanuit Jouw Eigen Ziels Energie

Intuïtief Tekenen zegt iets over Jouw als Persoon die de Tekening maakt. Door te Tekenen vanuit Jouw Eigen Ziels Energie kan je Jezelf Geheel op een andere manier Uitdrukken. Jezelf Bewust worden van Wat je Tekent & wat dit voor Jou Betekent is de Kern van Intuïtief Tekenen.


Tarieven & Boeken

Intuïtief Tekenen – Tekening vanuit Jouw Eigen Ziels Energie

€ 55,00

Boeken voor een Consult gaat via sanraysinspirations@outlook.com onder vermelding van NAAM & TELEFOONNUMMER, via jouw telefoonnummer wordt er Contact opgenomen om verder de plaats, datum & tijd in te boeken.

Vorige Levens

Terug gaan naar een Vorig Leven

Als je Gelooft in Reïncarnatie, Geloof je dat de Ziel van een mens na de dood, weer terug komt & Voortleeft in een Nieuw Lichaam, hier op Aarde. Gedurende je Leven leer je diverse LevensLessen. Binnen de Reïncarnatie wordt Geloofd dat je Ziel terugkeert zodat het de LevensLessen kan afronden. Volgens de ReïncarnatieTheorie behoudt je Ziel zijn Kennis, Emoties & Ervaringen uit alle Vorige Levens. Daardoor zul je merken dat dit invloed heeft op Jouw Huidige Leven. Om terug te gaan naar een Vorig Leven, betekent om daar vandaan te Leren waarom iets of wat (een blokkade) is ontstaan. Zo kan je ook terug gaan naar een Vorig Leven om Kennis & Kracht op te doen, wat Jouw Talenten waren & Zijn om deze weer tot Bloei te laten komen.

Tarieven & Boeken

Vorige Levens – Terug gaan naar een Vorig Leven

€ 55,00

Vorige Levens – Terug gaan naar dé Bron

€ 175,00

Boeken voor een Consult gaat via sanraysinspirations@outlook.com onder vermelding van NAAM & TELEFOONNUMMER, via jouw telefoonnummer wordt er Contact opgenomen om verder de plaats, datum & tijd in te boeken.

Soul Retrieval

Het Terug Halen van een verloren Ziels Deel

Bij een ernstige traumatische ervaring van dit Leven of van een Vorig Leven, kan door dissociëren je Ziel tijdelijk uit Jouw Lichaam treden. Als we de traumatische ervaring hebben overleeft & het weer ‘veilig’ is, keert vaak de ziel weer terug in Jouw Lichaam. Zo kan het ook zijn dat een deel van Jouw Ziel niet meer terug keert in Jouw Lichaam. Er is dan een verloren Ziels Deel ontstaan, die Zoekende is. Het voelt aan of is te herkennen aan, het moeilijk beschrijfbare Gevoel van iets van Jezelf kwijtgeraakt zijn; het Gevoel van verder (moeten) gaan terwijl er een stukje van Jezelf achter blijft.

Bij Soul Retrieval gaan we terug naar de ervaring om vanuit daar weer de verloren Ziels Deel Terug te Halen & weer in te laten Dalen in Jouw Lichaam.


Tarieven & Boeken

Soul Retrieval – Het Terug Halen van een verloren Ziels Deel

€ 155,00

Boeken voor een Consult gaat via sanraysinspirations@outlook.com onder vermelding van NAAM & TELEFOONNUMMER, via jouw telefoonnummer wordt er Contact opgenomen om verder de plaats, datum & tijd in te boeken.

FamilieOpstelling

Wat vertelt de Familie Mij?

Een FamilieOpstelling kan jou helpen Inzicht te krijgen in waarom je dingen doet zoals je ze doet. Van oude conditioneringen, oude geloofsovertuigingen &/of beperkte gedragspatronen van grootouders op ouders, van ouders op kind, of zelfs vele generaties daarvoor die onbewust zijn doorgegeven. De oorzaak van zo’n verstoorde relatie kan in Jouw ‘Systeem’ van herkomst liggen. Een FamilieOpstelling is een Krachtige & uiterst Effectieve manier om het Onderbewuste Inzichtelijk te maken & aan de slag te gaan met Jouw (psychische) Klachten. Tijdens een FamilieOpstelling kijk je naar personen & gebeurtenissen binnen Jouw Familiesysteem die met elkaar verbonden zijn & van invloed kunnen zijn op het verleden, zowel ook op het heden & de toekomst.

Tarieven & Boeken

FamilieOpstelling – Wat vertelt de Familie Mij?

€ 155,00

Boeken voor een Consult gaat via sanraysinspirations@outlook.com onder vermelding van NAAM & TELEFOONNUMMER, via jouw telefoonnummer wordt er Contact opgenomen om verder de plaats, datum & tijd in te boeken.

Innerlijk Kind

Gesprek & Vergeving

Innerlijk Kind is, iedereen heeft een Innerlijk Kind in zich, volwassen vrouw, man, bij iedereen ‘woont’ Haar of Zijn Innerlijk Kind in Jouw Lichaam. Innerlijk Kind ben Jij Zelf van rond een jaar of zes. Een Innerlijk Kind vraagt Aandacht (bij een trigger), op het moment als het Innerlijk Kind beschadigd is geraakt in Jouw vroegere Kinderjaren. Terwijl je Zelf ondertussen al volwassen bent geworden. In Jouw vroegere Kinderjaren & door oude conditioneringen, oude geloofsovertuigingen &/of beperkte gedragspatronen van grootouders op ouders, van ouders op kind, of zelfs vele generaties daarvoor die onbewust zijn doorgegeven. Men is er niet bewust van & om deze cirkel eens & voor altijd te doorbreken van oude conditioneringen, maken we contact met het Innerlijk Kind. We gaan in Gesprek met het Innerlijk Kind. Wat heeft het Innerlijk Kind nodig ? Door Aandacht, Gehoor & Zorg aan te geven wat het Innerlijk Kind nodig heeft. Ontstaat er een Stem, Gehoord worden & Begrip. Vanuit daar kan er Vergeving & Healing plaats vinden. Door bewust stil te staan bij elke roep van het Innerlijk Kind & Zorg te dragen, ontstaat een Innige Band tussen Jouw & met Jouw Innerlijk Kind.

Tarieven & Boeken

Innerlijk Kind - Gesprek & Vergeving

€ 175,00

Boeken voor een Consult gaat via sanraysinspirations@outlook.com onder vermelding van NAAM & TELEFOONNUMMER, via jouw telefoonnummer wordt er Contact opgenomen om verder de plaats, datum & tijd in te boeken.

Copyright © 2022-2023 San Rays Inspirations | Jan Verspoor Photography | ZienWebdesign